UPOZORNĚNÍ: Stisknutím tlačítka "Souhlasím" vstupuji do další úrovně stránek umístěných na veřejné síti Internet na adrese www.autogramy.cz a potvrzuji tím tak níže uvedené skutečnosti:


1. Je mi více než 18 let

2. Pokud se nacházím ve státě, ve kterém je hranice zletilosti stanovena odlišně od České republiky, potvrzuji, že splňuji veškeré podmínky zletilosti a možnosti vstupu na uvedené stránky

3. Souhlasím s užitím sexuálně orientovaného materiálu pro svoji osobní potřebu, a to v soukromí. Sexuálně orientované materiály mne neurážejí, nepohoršují a na uvedené stránky vstupuji zcela dobrovolně.

4. Neposkytnu ani nepřímo neumožním přístup k materiálům získaným na těchto stránkách osobám mladším 18 ti let, ani jiným osobám které nesplňují podmínky uvedené v tomto prohlášení

Pokud splňujete všechny podmínky uvedené v bodech 1 - 4 vstupte stisknutím tlačítka "Souhlasím", pokud tyto podmínky nesplňujete opusťte prosím, ihned tuto část stránek autogramy.cz.